Η επιτροπή λοιμώξεων απαρτίζεται από 10 άτομα και λαμβάνει αποφάσεις που αφορούν την πρόληψη και διαχείριση λοιμωδών νοσημάτων. Πιο συγκεκριμένα, η επιτροπή αυτή απαρτίζεται από τους παρακάτω:

  • Πρόεδρος
  • Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας
  • Διευθύντρια Διοικητικής Υπηρεσίας
  • Διευθύνουσα Νοσηλευτικής Υπηρεσίας
  • Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής
  • Διευθυντής Χειρουργικής Κλινικής
  • Διευθυντής Μικροβιολογικού Εργαστηρίου
  • Διευθύντρια Φαρμακείου
  • Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας
  • Νοσηλεύτρια Λοιμώξεων