Η Ιστορία του Νοσοκομείου Μεσολογγίου ξεκινά αρκετά χρόνια πριν γύρω στο 1815, όταν ο ευεργέτης Γεώργιος Χατζηκώστας, γεννημένος στην Ήπειρο, αποφασίζει ένα μήνα πριν αποβιώσει να κληροδοτήσει στην Ιερή Πόλη του Μεσολογγίου ποσό 10.000 ρουβλίων για την ανέγερση Νοσοκομείου, εξουσιοδοτώντας τους κληρονόμους του να υλοποιήσουν την επιθυμία του.

Επιπροσθέτως, προτρέπει τους εκτελεστές της διαθήκης του να προβούν σε έμβασμα 60.000 δραχμών στην Εθνική Ελληνική Τράπεζα της Αθήνας ώστε να λάβουν μετοχές στο όνομα του υπό Ίδρυση Νοσοκομείου Μεσολογγίου «Γεωργίου και Αναστασίου Χατζηκώστα». Πράγματι, μετά τον θάνατο του Γεωργίου Χατζηκώστα ιδρύεται το Δημοτικό Νοσοκομείο Μεσολογγίου Γεωργίου και Αναστασίου Χατζηκώνστα «…προς χρήση και όφελος των πτωχών ασθενών αυτής της πόλης…» όπως ανέφερε στην διαθήκη του. Το νοσοκομείο αρχικά διευθύνει ο Βαυαρός φιλέλληνας γιατρός Φ.Ξ. Νίδερ ο οποίος είχε εγκατασταθεί στο Μεσολόγγι.

Πέρα όμως από την ίδρυση του νοσοκομείου, οι εκτελεστές της διαθήκης του Χατζηκώστα κατέθεσαν -όπως ο ίδιος επιθυμούσε,- επιπλέον 50.000 ρούβλια στο Αποθεματικό Ταμείο της Μόσχας λαμβάνοντας γραμμάτια στο όνομα του Νοσοκομείου. Η επιθυμία του δωρητή ήταν για τα επόμενα 20 έτη να συσσωρεύονται οι τόκοι, (τους οποίους δε θα μπορεί να λάβει κανείς) ενώ μετά το πέρας της 20ετίας οι τόκοι αυτοί να μετατραπούν σε κεφάλαιο στο όνομα του Νοσοκομείου, το οποίο θα μπορεί να τους εισπράττει από το Αποθεματικό Ταμείο της Μόσχας και να τους χρησιμοποιεί προς όφελος του. Πέραν του Νοσοκομείου, θα μπορεί και η Κοινότητα Μεσολογγίου να λαμβάνει τους ετήσιους τόκους και να τους χρησιμοποιεί επίσης προς όφελος του Νοσοκομείου.

Παρόλο όμως που οι εν λόγω ενέργειες πραγματοποιήθηκαν από τους εκτελεστές της διαθήκης του Χατζηκώστα, μέχρι και σήμερα το κληροδότημα αυτό παραμένει ανενεργό, κάτι που οφείλεται στο γεγονός του καθεστώτος που προέκυψε στη Ρωσία μετά το 1917, το οποίο δέσμευσε όλα τα περιουσιακά στοιχεία της επικράτειας βάσει του δόγματος «δε χρωστάμε σε κανέναν τίποτα και δε μας χρωστάει κανένας τίποτα». Έτσι, χάθηκαν όλα τα κεφάλαια του Χατζηκώστα που ήταν κατατεθειμένα στη Ρωσία και μαζί σταμάτησαν να εισρέουν και οι ετήσιοι τόκοι αυτών προς το Νοσοκομείο Μεσολογγίου.