Υπηρεσίες

Διευθυντής Διοικητικής Υπηρεσίας

Κουκόπουλος Παναγιώτης
Τηλ: 2631360187

Υποδιευθύντρια Διοικητικής Υπηρεσίας

Κουρέτση Αικατερίνη
Τηλ: 2631360147

Τμήμα Δ.Α.Δ.

Αν. Προϊσταμένη

Πουλοπούλου Παναγιώτα
Τηλ: 2631360110

Τμήμα Γραμματείας

Αν. Προϊστάμενος

Κουτσομπίνας Ιωάννης
Τηλ: 2631360170

Τμήμα Γραμματείας Τ.Ε.Ι και Τ.Ε.Π.

Αν. Προϊσταμένη

Κουρέτση Αικατερίνη
Τηλ: 2631360116/2631360429

Τμήμα Κίνησης ασθενών

Αν. Προϊσταμένη

Σπυροπούλου Γεωργία
Τηλ: 2631360117