Το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών της Ν.Μ. Μεσολογγίου, παρέχει υγειονομική περίθαλψη από την αρχή λειτουργίας του Νοσοκομείου. Τα τελευταία χρόνια, πραγματοποιήθηκε ανακαίνιση-αναβάθμιση του τμήματος με αύξηση των εξεταστικών του κλινών, διαχωρισμό της βραχείας νοσηλείας και επέκταση του χώρου υποδοχής των ασθενών. Οι αλλαγές αυτές είχαν ως αποτέλεσμα την καλύτερη λειτουργικότητα του προσωπικού, την γρηγορότερη εξυπηρέτηση των εισερχόμενων ασθενών με την μείωση του μέσου χρόνου αναμονής στα 15 λεπτά και την διευκόλυνση του Νοσηλευτικού προσωπικού στην λήψη του απαραίτητου ιστορικού και των βασικών διεργασιών (θερμομέτρηση, λήψη αρτηριακής πίεσης, τοποθέτηση ορού, λήψη γενικών εξετάσεων αίματος) πριν την εξέταση του εφημερεύοντος ιατρού. Ακόμα η αναβάθμιση αυτή συνέδραμε σημαντικά στην ενίσχυση των ΤΕΠ με τον επαρκή αριθμό προσωπικού ανά βάρδια το οποίο ήταν υποστελεχωμένο τα προηγούμενα έτη. Ακόμα, δημιουργήθηκε ειδικός χώρος Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) κάτι το οποίο διευκόλυνε ιδιαίτερα το έργο των νοσηλευτών και των ιατρών και κατ επέκταση την ικανοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες των ΤΕΠ, εντοπίζονται όπως είναι φυσικό και κάποιες αδυναμίες οι οποίες στηρίζονται κυρίως στην έλλειψη πόρων, ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού αλλά και στελέχωσης προσωπικού. Πιο συγκεκριμένα, προβλήματα αντιμετωπίζονται σε ότι αφορά το εύρος αλλά και την δυνατότητα λήψης και επεξεργασίας συγκεκριμένων εργαστηριακών εξετάσεων. Η Ν.Μ. Μεσολογγίου δεν διαθέτει ανοσολογικό αναλυτή με αποτέλεσμα να μην είναι σε θέση να αναλύει τέτοιου είδους εξετάσεις. Ακόμα και στην περίπτωση μιας ενδεχόμενης ύπαρξης ενός τέτοιου αναλυτή, η επεξεργασία των δειγμάτων θα ήταν δυσχερής, καθώς μια τέτοια διεργασία θα απαιτούσε παράλληλη στελέχωση του Μικροβιολογικού εργαστηρίου με επιπλέον προσωπικό για όλες τις βάρδιες αλλά και την αύξηση του κόστους για αγορά των ανάλογων αντιδραστηρίων κάτι το οποίο όπως έχει ήδη αναφερθεί είναι απαγορευτικό βάσει του περιορισμένου προϋπολογισμού. Ως αποτέλεσμα όλων των παραπάνω, η Ν.Μ. Μεσολογγίου λαμβάνει δείγματα από ασθενείς τα οποία αποστέλλει με υπηρεσιακό όχημα για εργαστηριακό έλεγχο στο διασυνδεόμενο Νοσοκομείο Αγρινίου, από το οποίο λαμβάνει άμεσα τα αποτελέσματα μέσω Πληροφοριακών συστημάτων.

Σε ότι αφορά τις διαδικασίες των ΤΕΠ, τηρείται το πρωτόκολλο το οποίο κατά προτεραιότητα εξυπηρετεί τα έκτακτα περιστατικά που αφορούν τροχαία και λοιπές περιπτώσεις όπως βαρέως τύπου ατυχήματα, εμφράγματα κ.α. Τα περιστατικά αυτά είτε διαβιβάζονται με ιδιωτικά μέσα είτε με διακομιδή από το ΕΚΑΒ, εισέρχονται στα ΤΕΠ από ειδική πόρτα αποκλειστικά για τέτοιου τύπου έκτακτες περιπτώσεις.

Τα υπόλοιπα επείγοντα περιστατικά που επισκέπτονται το τμήμα, αξιολογούνται από νοσηλευτή βάρδιας, ο οποίος είναι και υπεύθυνος να τα διαχωρίσει με βάση την σημαντικότητα αλλά και την αναγκαιότητα λήψης βοήθειας και να μεριμνήσει για την άμεση εξυπηρέτηση όλων ανεξαιρέτως.

Τέλος, η άριστη συνεργασία του Διοικητή με τον Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας καθιστά την Ν.Μ. Μεσολογγίου μια μονάδα η οποία συνεχώς καταφέρνει να υλοποιεί κατά μεγάλο ποσοστό την πλήρη κάλυψη καθημερινής εφημερίας ιατρών των υπαρχόντων ειδικοτήτων.