ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ

  • Παθολογικά περιστατικά
  • Περιστατικά COVID-19
  • Τακτικό Διαβητολογικό Ιατρείο (λειτουργεί μία φορά την εβδομάδα)

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ

  • Γενική Χειρουργική
  • Ουρολογική
  • Ω.Ρ.Λ.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ

  • Επείγοντα ορθοπεδικά περιστατικά
  • Χρόνιες ορθοπεδικές παθήσεις
  • Τακτικά Ιατρεία τρεις φορές την εβδομάδα.