Υπηρεσίες

Σκοπός Τμήματος:

Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Νοσοκομείου, καλύπτει τις ανάγκες παροχής φυσικοθεραπευτικής φροντίδας στους νοσηλευόμενους ασθενείς όλων των Τμημάτων και Κλινικών του Νοσοκομείου.
Οι φυσικοθεραπευτές σε όλες τις κλινικές και τμήματα του νοσοκομείου (Παθολογική, Καρδιολογική, Χειρουργική ,Ορθοπεδική κλπ } σε στενή συνεργασία με τους υπεύθυνους ιατρούς των Τμημάτων και μετά από σχετική παραπομπή, αξιολογούν τους ασθενείς και εφαρμόζουν προγράμματα κινητικής και αναπνευστικής αποκατάστασης σε όσους χρήζουν της σχετικής υποστήριξης.
Τα προγράμματα φυσικοθεραπείας παρέχονται συστηματικά επί κλίνης, στο χώρο νοσηλείας των ασθενών, και για όσο διάστημα απαιτείται από την κατάσταση του ασθενούς.

Τεχνικές Αναπνευστικής Φυσικοθεραπείας εφαρμόζονται, από τους φυσικοθεραπευτές, στους ασθενείς των χειρουργικών κλινικών, προεγχειρητικά και μετεγχειρητικά, για την αντιμετώπιση των επιπλοκών που προκύπτουν στην λειτουργία του αναπνευστικού συστήματος και εκπαιδεύονται οι ασθενείς για την σωστή αναπνευστική λειτουργία. Αντίστοιχα προγράμματα αναπνευστικής αποκατάστασης εφαρμόζονται σε ασθενείς κάθε κλινικής, οι οποίοι, πρωτογενώς ή δευτερογενώς, παρουσιάζουν αναπνευστικά προβλήματα.

Προγράμματα κινησιοθεραπείας και εξατομικευμένα πρωτόκολλα κινητικής αποκατάστασης εφαρμόζονται σε όλους τους ασθενείς, που λόγω της κατάστασής τους ή της μακροχρόνιας νοσηλείας τους, παρουσιάζουν κινητικά ελλείμματα ή κινητικές διαταραχές. Η πρώιμη κινητοποίηση όλων των χειρουργικών περιστατικών και κυρίως των ορθοπεδικών ασθενών, συμβάλλει ουσιαστικά στην πρόληψη των διαταραχών και τη δραστική μείωση του χρόνου νοσηλείας των ασθενών.

Στο Ορθοπεδικό Τμήμα του Νοσοκομείου, η φυσικοθεραπεία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της όλης αντιμετώπισης. Οι ασθενείς, με βάση συγκεκριμένα πρωτόκολλα, κινητοποιούνται άμεσα, επανεκπαιδεύονται στις κινητικές δραστηριότητες και τη βάδιση, με τη χρήση βοηθητικών μέσων και εφαρμόζουν προγράμματα μυϊκής ενδυνάμωσης.

Αντίστοιχα στη Παθολογική Κλινική εφαρμόζονται προγράμματα αναπνευστικής αποκατάστασης και τεχνικές κινητικής λειτουργικής αποκατάστασης, σε ασθενείς με κινητικά ελλείμματα που προκύπτουν από βλάβες στο ΚΝΣ.
Πλήρης και συνεχής φυσιοθεραπευτική κάλυψη παρέχεται στην Ειδική Μονάδα Covid 19 του Νοσοκομείου.

Υποστηρικτικό υλικό για τον ασθενή που διαχειρίζεται την αποκατάσταση του μετά από ασθένεια που σχετίζεται με COVID19 λοίμωξη

Στελέχωση Τμήματος:

Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας στελεχώνεται από τρεις (3) φυσικοθεραπευτές, μέλη του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών (ΝΠΔΔ), με πολυετή εργασιακή εμπειρία και εξειδικευμένες κλινικές γνώσεις.

Φυσικοθεραπευτές που υπηρετούν στο Τμήμα:
Βαλή Ιωαννα
Νούτσου Αικατερίνη
Κομματάς Ανδρέας

Επικοινωνία:

Τηλέφωνα Επικοινωνίας:

Υπεύθυνος Τμήματος
Κομματάς Ανδρέας 2631360233

Γραφείο Φυσικοθεραπευτών: 2631360233