Υπηρεσίες

Το Τμήμα πληροφορικής έχει την ευθύνη λειτουργίας των Δικτυακών Υποδομών και εφαρμογών του Νοσοκομείου.

Συγκεκριμένα στις δραστηριότητες της Υπηρεσίας περιλαμβάνονται οι εξής:

  • Τοποθέτηση και συντήρηση πληροφοριακών συστημάτων.
  • Οι εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης του λογισμικού των εφαρμογών.
  • Εκπαίδευση νέων και παλαιών χρηστών σε νέα προγράμματα και υπηρεσίες.
  • Η συντήρηση και αναβάθμιση των H/Y και των περιφερειακών συσκευών.

Προϊσταμένη αυτοτελούς τμήματος Πληροφορικής: Παρασκευά Ευδοξία
Τηλ: 2631360109