Υπηρεσίες

Σκοπός Τμήματος

Διαγνωστική Ιατρική απεικόνιση: Τμήμα κλασσικής ακτινολογίας – Αξονικός τομογράφος – Ψηφιακός μαστογράφος – Υπέρηχοι.

Λειτουργία Τμήματος

  • 24-ωρη λειτουργία για την εξυπηρέτηση των νοσηλευόμενων ασθενών και των ασθενών του τμήματος επειγόντων περιστατικών (Τ.Ε.Π).
  • Εξωτερικά πρωινά ιατρεία ( κλασσικής ακτινολογίας – αξονικής τομογραφίας – ψηφιακής μαστογραφίας – υπερήχων).

Διάρθωση Τμήματος

  1. Τμήμα κλασσικής Τομογραφίας (Ισόγειο)
    Τμήμα κλασσικής Ακτινολογίας (Υπόγειο)
  2. Αξονικός Τομογράφος
  3. Ψηφιακός Τομογράφος
  4. Υπέρηχοι

Προσωπικό Τμήματος

Ιατρικό Προσωπικό

Συντονιστής Διευθυντής:
Καγιαβίδης Δημήτριος

Διευθύντρια:
Λιάγκα Δήμητρα

Επιμελήτρια Α’:
Φούντα Γεωργία

Επικουρικός Επιμελητής Β’:
Σφήκας Ιωάννης

Τεχνολόγοι

Υπεύθυνος: 
Νίκος Φώτιος

Αργυροπούλου Μαρούλα
Μπραέσσας Μιχάλης
Βάσιου Δήμητρα
Κύρκος Δημήτριος
Αναγνωστοπούλου Βασιλική
Κοριντζέλης Αθανάσιος
Παρασκευάς Γεώργιος
Μπακοδήμου Κλειώ

Καραγεώργου Λαμπρινή (Επικουρική)
Σερρά Μαρία (Επικουρική)
Πλούμη Αθανασία (Επικουρική)
Ζαπάντη Μαρία (Επικουρική)

Στοιχεία Επικοινωνίας Τμήματος

Γραφείο Συντονιστή Διευθυντή:
Tηλ: 2631360137

Τμήμα Κλασσικής Ακτινολογίας:
Τηλ: 2631360138/2631360146

Αξονικός Τομογράφος:
Τηλ: 2631360113/2631360179

Ψηφιακός Μαστογράφος:
Τηλ: 2631360145

Τμήμα Υπερήχων:
Τηλ: 2631360234

Email: aktinologikomes@1703.syzefxis.gov.gr