Υπηρεσίες

Ο χώρος της βραχείας νοσηλείας περιλαμβάνει θέσεις για ασθενείς που έχουν λάβει κάποια θεραπεία, αλλά απαιτείται να παραμείνουν ορισμένες ώρες στο τμήμα για παρακολούθηση ή ολοκλήρωση της θεραπευτικής τους αγωγής πριν αυτοί φύγουν από το Νοσοκομείο. Επίσης φιλοξενεί αμφίβολες περιπτώσεις προς τη διάγνωση έως ότου διευκρινισθεί και αποφασισθεί η περαιτέρω πορεία τους. Η ύπαρξη της βραχείας νοσηλείας στον χώρο του Τ.Ε.Π μπορεί να προλάβει άσκοπες εισαγωγές ασθενών στο Νοσοκομείο.