Υπηρεσίες

ΣΚΟΠΟΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

  • Διάγνωση και αντιμετώπιση όλων των παθήσεων που αφορούν την ειδικότητα της Εσωτερικής Παθολογίας
  • Διάγνωση – αντιμετώπιση και παρακολούθηση ασθενών με HIV λοίμωξη
  • Συμβουλευτική για λοιμώξεις και χρήση αντιμικροβιακών φαρμάκων σε όλα τα Τμήματα του Νοσοκομείου
  • Κέντρο χορήγησης εξειδίκευσης στη Λοιμωξιολογία
  • Συνεχιζόμενη εκπαίδευση ειδικευόμενων ιατρών Παθολογικής Κλινικής
  • Διάγνωση – αντιμετώπιση και παρακολούθηση ασθενών με Covid-19
  • Διάγνωση – αντιμετώπιση και παρακολούθηση ασθενών με Σακχαρώδη Διαβήτη (Διαβητολογικό Ιατρίο)