Στην παρούσα φάση η ΝΜ Μεσολογγίου καλείται να ανιχνεύσει ύποπτο/πιθανό κρούσμα και να φροντίσει για την ασφαλή και αποτελεσματική μεταφορά του σε Νοσοκομείο Αναφοράς. Δεν νοσηλεύει περιστατικά ούτε μπορεί να επιβεβαιώσει διάγνωση. Σε ενδεχομένη αύξηση του αριθμού των κρουσμάτων ο ρόλος της μπορεί να αλλάξει σύμφωνα με τις οδηγίες ΕΟΔΥ και της 6ης ΥΠΕ. Βάσει των μέχρι τώρα οδηγιών η διαδικασία που ακολουθείται σε περίπτωση πιθανού ύποπτου κρούσματος είναι η εξής:

  • Πριν την εξέταση του ασθενούς, ο ιατρός εφαρμόζει τα κατάλληλα Μέτρα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ- υγιεινή χεριών, ένδυση με ποδιά, μάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας, γυαλιά) σύμφωνα με το πρωτόκολλο.
  • Ο ασθενής, φορώντας απλή χειρουργική μάσκα, συνοδεύεται στον ειδικά διαμορφωμένο οικίσκο, που έχει οριστεί για την εξέταση των περιστατικών με υποψία λοίμωξης Covid-19 από τον υπεύθυνο ιατρό που εφημερεύει. Ο εφημερεύων ιατρός λαμβάνει ιστορικό και πραγματοποιεί τη λήψη δείγματος με ειδικό στυλεό, τον οποίο αποθηκεύει σε ψυγείο αποκλειστικά για τα δείγματα COVID-19. Τα στοιχεία του ασθενούς καταχωρούνται στο βιβλίο καταγραφής εισόδου στον θάλαμο εξέτασης.
  • Σε περίπτωση που ο ασθενής πληροί τις προϋποθέσεις ενός επικίνδυνου κρούσματος γίνεται επικοινωνία του ιατρού με τον ΕΟΔΥ όπου λαμβάνονται οι απαραίτητες οδηγίες σχετικά με την ενδεχόμενη μεταφορά του σε νοσοκομείο αναφοράς.(εφόσον αποφασιστεί μεταφορά σε νοσοκομείο αναφοράς ενημερώνεται το ΕΚΑΒ αλλά και το νοσοκομείο αναφοράς). Στη συνέχεια, ο ιατρός κατάλληλα ενδεδυμένος με τα ΜΑΠ λαμβάνει ιστορικό από τους συνοδούς του ασθενούς στα πλαίσια διερεύνησης των στενών επαφών του ύποπτου κρούσματος.
  • Τέλος ο ιατρός απορρίπτει τα ΜΑΠ εντός του θαλάμου (η μάσκα αφαιρείται εκτός) ενώ μετά την αναχώρηση του ύποπτου κρούσματος, πραγματοποιείται απολύμανση από το προσωπικό καθαρισμού στον χώρο εξέτασης και στις επιφάνειες με τις οποίες ήρθε σε επαφή ο ασθενής καθώς και απολύμανση φορείων, καρεκλών, ή αμαξιδίων μεταφοράς ασθενών σε περίπτωση που προηγήθηκε χρήση.

Η μεταφορά των δειγμάτων πραγματοποιείται 2 φορές/εβδομάδα προς το ΕΚΕΑ μέσω προμηθευτή με τον οποίο έχει συναφθεί σχετική σύμβαση, αλλά και καθημερινά στο Πανεπιστήμιο Πατρών – Τμήμα Ιατρικής με υπηρεσιακό όχημα.