Λόγω της συνεχιζόμενης αύξησης της επιδημιολογικής καμπύλης στη χώρα μας σε συνδυασμό με τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ., η Νοσηλευτική Μονάδα Μεσολογγίου κλήθηκε να αναδιαρθρώσει τις κλινικές της ώστε να μπορεί να «φιλοξενεί» βάσει των απαραίτητων μέτρων προστασίας πιθανά ύποπτα κρούσματα τα οποία απαιτούν εισαγωγή, μέχρι να διαπιστωθεί μέσω του μοριακού ελέγχου εάν έχουν προσβληθεί από τον Covid-19.

Για τον λόγο αυτό, κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά της χειρουργικής κλινικής ώστε να δημιουργηθεί μια προσωρινή στέγαση για την κλινική Covid-19. Παρόλα αυτά, επειδή η λύση αυτή είναι καθαρά προσωρινή, η διοίκηση αποφάσισε να ξεκινήσει εργασίες διαμόρφωσης ώστε να μετατρέψει την πρώην Παιδιατρική κλινική σε κλινική Covid-19. Ο προγραμματισμός για την έναρξη λειτουργίας της εν λόγω κλινικής έχει οριστεί για τον Νοέμβριο του 2020 και αναμένεται να διαθέτει κατά προσέγγιση 11-12 κλίνες για την εξυπηρέτηση των ασθενών. Εξυπακούεται φυσικά πως κατά την έναρξη λειτουργίας την κλινικής Covid, θα τηρηθεί το πρωτόκολλο σχετικά με την λήψη μέτρων ατομικής προστασίας βάσει οδηγιών.