Διαδικασία Εισαγωγής – Εξιτηρίου και Οικονομική Κάλυψη Νοσηλίων

Η εισαγωγή του ασθενή διακρίνεται σε δύο κατηγορίες:

  • Στις Τακτικές- Προγραμματισμένες Εισαγωγές
  • Στις Έκτακτες Εισαγωγές κατά τις ημέρες Εφημερίας του Νοσοκομείου.

Οι Τακτικές εισαγωγές πραγματοποιούνται από το Γραφείο Κίνησης Ασθενών, το οποίο βρίσκεται στο Ισόγειο του Κτιρίου. Απαραίτητη είναι η γνωμάτευση του γιατρού, το ασφαλιστικό βιβλιάριο του ασθενή και η κάρτα του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ). Στην κατηγορία των Τακτικών Εισαγωγών εντάσσονται και ημερήσιες εισαγωγές (Day Clinic) για προγραμματισμένες θεραπείες και μικροεπεμβάσεις.

Οι Έκτακτες Εισαγωγές πραγματοποιούνται στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ), το οποίο βρίσκεται στο Ισόγειο του Κτιρίου. Έκτακτη Εισαγωγή είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί μόνο κατά τις ημέρες εφημεριών του Νοσοκομείου (Μικρής Εφημερίας 8:00-14:00) ή Γενικής Εφημερίας. Απαραίτητη είναι η γνωμάτευση του γιατρού, το ασφαλιστικό βιβλιάριο του αρρώστου και η κάρτα του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ).

Οικονομική Κάλυψη Νοσηλίων

Εάν ο ασθενής είναι ασφαλισμένος σε κάποιον ασφαλιστικό φορέα Υγείας ή έχει Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) , το κόστος νοσηλείας του καλύπτεται από τον ΕΟΠΥ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις συμβάσεις που έχουν συναφθεί με τα Δημόσια Νοσοκομεία.

Ο ασθενής ο οποίος δεν έχει Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), το κόστος νοσηλείας βαρύνει το ίδιο. Το κόστος Νοσηλείας είναι εναρμονισμένο με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο βάσει ΦΕΚ, που ισχύει για τα δημόσια νοσοκομεία.

Η καταβολή των χρημάτων γίνεται μόνο στον Τραπεζικό λογαριασμό του Νοσοκομείου και εκδίδεται παραστατικό το οποίο μπορείτε να το συμπεριλάβετε στη Φορολογική Δήλωση.

Το Ιατρικό εξιτήριο εκδίδετε από τους Ιατρούς της κλινικής το οποίο πρέπει να καταχωρηθεί από το Γραφείο Κίνησης Ασθενών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 7:30 πμ έως τις 14:30 μμ.

Γενική Εφημερία

Η Νοσηλευτική Μονάδα Μεσολογγίου εφημερεύει καθημερινά 24 ώρες το 24ωρο.