Υπηρεσίες

ΣΚΟΠΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Το Μικροβιολογικό Εργαστήριο της Νοσηλευτικής Μονάδας Μεσολογγίου, ευρίσκεται στο ισόγειο του κεντρικού κτιρίου του Νοσοκομείου, και αποτελεί αυτοτελές τμήμα του Εργαστηριακού Τομέα της Ιατρικής Υπηρεσίας της Νοσηλευτικής Μονάδας.
Στο Μικροβιολογικό Εργαστήριο λόγω χώρου και προσωπικού, συμπεριλαμβάνονται και το Βιοχημικό Εργαστήριο, το Αιματολογικό Εργαστήριο, το Εργαστήριο Αιμόστασης – Πήξης, το Ανοσολογικό καθώς και το Τμήμα Καλλιεργειών.
Κύριος σκοπός του είναι να υποστηρίζει τις ανάγκες της Νοσηλευτικής Μονάδας στη διάγνωση και θεραπεία των νοσηλευομένων ασθενών, ασθενών που προσέρχονται στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία καθώς και στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών.

Για να επιτελέσει τον σκοπό αυτό, διενεργεί μία σειρά γενικών εξετάσεων οι οποίες έχουν σκοπό να συνεπικουρήσουν στο έργο των κλινικών ιατρών και να συνδράμουν στη διάγνωση και θεραπεία των ασθενών

Οι εργαστηριακές εξετάσεις που εκτελούνται είναι οι εξής:

  • Γενική Αίματος (Ερυθρά, Λευκά, Αιμοπετάλια, Ερυθροκυτταρικοί δείκτες, Αιμοσφαιρίνη, Αιματοκρίτης)
  • Ταχύτητα καθίζησης ερυθρών
  • Προσδιορισμός Χρόνου Προθρομβίνης, Χρόνου μερικής Θρομβοπλαστίνης, D-Dimers
  • Προσδιορισμός καρδιακών δεικτών όπως Τροπονίνη(high sensitive), NTproBNP, BNP

Γενικές Βιοχημικές εξετάσεις:

  • Σάκχαρο, Καμπύλη Σακχάρου, Ουρία, Κρεατινίνη, Κάλιο, Νάτριο, AST, ALT, ALP, LDH γ-GT, Ολική χολερυθρίνη, Άμεση χολερυθρίνη, Ολικά λευκώματα, Αλβουμίνες, Αμυλάση ορού, Αμυλάση ούρων, Σίδηρος, Φεριτίνη, Ολικό ασβέστιο, Φώσφορος, Ουρικό οξύ, Χοληστερόλη, HDL, LDL, Τριγλυκερίδια, CPK, CK-MB, CRP, Γλυκοζυλιωμένη αιμοσφερίνη.

Ορολογικές εξετάσεις όπως Wright, Vidal, Mono-test Rf test ASTO

Test κυήσεως (ποιοτικό) Mayer κοπράνων Παρασιτολογική κοπράνων

Γενική και καλλιέργεια Ούρων

Καλλιέργειες άλλων βιολογικών υλικών (αερόβια)

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Α.ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Προιστάμενος Εργαστηρίου
Παύλου Αθανάσιος Βιοπαθολόγος Επιμ.Α Ε.Σ.Υ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ιωαννίδου Δέσποινα Επικ. Βιοπαθολόγος, Επιμ. Β Ε.Σ.Υ
Δημητρακοπούλου Νίκη Επικ.Βιοπαθολόγος, Επιμ.Β Ε.Σ.Υ
Δημητρίου Λάμπρος Βιοχημικός
Καζάκος Βασίλειος MSc Επικ. Βιολόγος
Χαραλαμποπούλου Ελένη Βιολόγος

Β. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων
Φαρμάκη Παρασκευογεωργία Τεχνολόγος

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ

Παναγιωτοπούλου Γιάννα
Βλάχου Αθανασία
Λανάρα Βασιλική
Σμπόρα Αναστασία
Καρδακάς Διονύσιος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τηλέφωνα: 26313601342631360133
Ωρες επικοινωνίας: Ολο το εικοσιτετράωρο, καθημερινές και Αργίες.
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: pavloua@1703.syzefxis.gov.gr