Υπηρεσίες

Το Τμήμα Οικονομικού είναι υπεύθυνο για:

 • Όλες τις λογιστικές δραστηριότητες.
 • Τη διαχείριση των χρημάτων του νοσοκομείου.
 • Τις πάσης φύσεως οικονομικές συναλλαγές με ασφαλιστικούς οργανισμούς, τράπεζες, προμηθευτές.
 • Την προετοιμασία της μισθοδοσίας του προσωπικού.
 • Τη σύνταξη του προϋπολογισμού καθώς και την παρακολούθησή του.
 • Την ευθύνη της παρακολούθησης όλων των προμηθειών αναλώσιμου και μη υλικού, της οργάνωσης και λειτουργίας των αποθηκών του Νοσοκομείου και της διεξαγωγής περιοδικών και ετήσιων απογραφών και παραλαβής και χρέωσης κάθε αναλώσιμου και μη υλικού.

Οι υπάλληλοι που απασχολούνται σήμερα στο Τμήμα Οικονομικού είναι οι κάτωθι:

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ:

Mίχου Ευαγγελία
Τηλ: 2631360114
Email: mihouevagelia@1703.syzefxis.gov.gr

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

 • Ντέκα Κωνσταντίνα
  Τηλ: 2631360112
 • Σχετάκη Αικατερίνη
  Τηλ: 2631360112

ΤΑΜΕΙΟ

ΓΡ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΓΡ. ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

ΓΡ.ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ