Υπηρεσίες

Η Μονάδα «ΓΕΦΥΡΑ», ως θεραπευτική κοινότητα, φιλοξενεί άτομα με ψυχικές διαταραχές και σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα για θεραπεία και αποκατάσταση, με τη σύμφωνη γνώμη του θεράποντος ψυχιάτρου ή της θεραπευτικής ομάδας με σκοπό την επίτευξη ικανοποιητικού βαθμού ανεξάρτητης λειτουργίας στην κοινότητα.

Ειδικότερα φιλοξενούνται άτομα με διαγνώσεις χρόνιων ψυχώσεων που στερούνται οικογενειακού περιβάλλοντος καθώς και άτομα από την κοινότητα που κρίνεται αναγκαία η προσωρινή παραμονή τους σε θεραπευτικό περιβάλλον.

Η λειτουργία της Μονάδας είναι ανοικτή στην κοινωνία και προσομοιάζει με οικογενειακό περιβάλλον.

Η δυναμικότητα της Μονάδας είναι 14 άτομα.

Είναι εξωνοσοκομειακή δομή και στεγάζεται σε τριώροφο κτίριο επί των οδών Κύπρου και Λεβίδου (γωνία) στην Ι.Π. Μεσολογγίου.

Παρέχεται φιλοξενία έως τριάντα έξι (36) μήνες (μακράς διάρκειας παραμονή) και εφαρμόζεται πρόγραμμα υψηλού βαθμού υποστήριξης (24ωρη παρουσία του προσωπικού). Στη συνέχεια γίνεται το πέρασμα των ασθενών στα Προστατευόμενα Διαμερίσματα εφόσον ο πρώην φιλοξενούμενος της Μονάδας έχει κατακτήσει ή επανακτήσει τις βασικές ιδιότητες-δεξιότητες της αυτονομίας:

 • Την αυτοδιαχείριση
 • Τη συνεργασία
 • Την αντίληψη- ευσυναίσθηση Ευατού και Άλλου

Η εισαγωγή των αρχών της Θεραπείας Περιβάλλοντος και της Θεραπευτικής Κοινότητας αποτελεί τη βάση για την προαγωγή του Θεραπευτικού κλίματος και χρησιμοποιείται ως ισχυρή μέθοδος Θεραπείας.

Σε συνδυασμό με την έμφαση σε ψυχοθεραπευτικές αρχές και τεχνικές καθώς και την εξατομικευμένη φαρμακευτική αγωγή απευθυνόμαστε στο πρόσωπο του κάθε ασθενή ξεχωριστά, με τη μοναδικότητα και την ιδιαιτερότητα του.

Η γενική καθοδηγητική ψυχοθεραπευτική αρχή στην Μονάδα «ΓΕΦΥΡΑ» βασίζεται στη γνωσιακή θεωρία, αν και η εφαρμογή της στην πράξη περιλαμβάνει στοιχεία συνθετικά και από άλλες θεωρίες.

Παραδοσιακά χαρακτηριστικά της θεραπευτικής μας κοινότητας είναι :

 • Η Δημοκρατικότητα
 • Η Ανεκτικότητα
 • Η Οργάνωση σε βάση κοινοκτημοσύνης
 • Η Αντιμετώπιση της πραγματικότητας

Οι θεραπευτικές διεργασίες περιβάλλοντος φροντίζουμε ως πρώτη μας προτεραιότητα να λαμβάνουν χώρα ανά πάσα στιγμή καθημερινά. Λειτουργούμε καθημερινά με πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνει:

Ατομική ψυχοθεραπεία των φιλοξενουμένων , ομάδες έκφρασης συναισθημάτων , ομάδες καθημερινών και κοινωνικών δεξιοτήτων, εποπτεία για τον ατομικό θεραπευτικό σχεδιασμό, ψυχοεκπαίδευση και υποστήριξη των οικογενειών, ομάδα προσωπικού, συνεχιζόμενη εκπαίδευση του προσωπικού. Ομάδες μουσικής, γυμναστικής, χορού, θεάτρου ,περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, τοπικής ιστορίας κ.ά. υλοποιούνται ανάλογα πάντα με τους εθελοντές και τους εκπαιδευτές που μπορούμε να διεκδικήσουμε μέσω διαφόρων φορέων.

Διοργάνωση ονομαστικών εορτών, γενεθλίων, εκδρομών εντός και εκτός νομού, εξόδων για καφέ, γεύματα, συμμετοχή σε εκδηλώσεις της πόλης. Σε όλες τις δράσεις μας συμμετέχουν και ασθενείς της κοινότητας καθώς και εθελοντές και φίλοι της ψυχικής υγείας.

Το προσωπικό που απαρτίζει την Πολυκλαδική Θεραπευτική Ομάδα είναι :

 • 1 Ψυχίατρος (Επιστημονικά Υπεύθυνος)
 • 1 Ψυχολόγος
 • 1 Κοινωνική Λειτουργός
 • 1 Επισκέπτρια Υγείας
 • 6 Νοσηλευτές (2ΤΕ, 4ΔΕ)
 • 2 Εκπαιδευτές Εργαστηρίων
 • 1 Καθαρίστρια

Στη Μονάδα λειτουργούν εργαστήρια κεραμικής – ζωγραφικής και κεντήματος όπου οι φιλοξενούμενοι ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και τις δεξιότητες τους απασχολούνται με σκοπό τόσο την ανάπτυξη δεξιοτήτων όσο και ως θεραπευτικό μέσο.

Η επαγγελματική αποκατάσταση-απασχόληση είναι στόχος μας για τα πιο λειτουργικά άτομα και αυτό είναι δύσκολο και μόνο ως ένα βαθμό επιτεύξιμο καθώς είμαστε ανοιχτοί στην τοπική κοινωνία και συνεργαζόμαστε με συλλόγους και φορείς καθώς και τον ΚΟΙΣΠΕ Αχαΐας.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

Λειτουργούν τρία Προστατευόμενα Διαμερίσματα όπου διαμένουν άτομα ( ενήλικες) με ψυχικές διαταραχές και σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα, αρκετά βελτιωμένα, που έχουν προχωρήσει, με αυξημένες ικανότητες αυτοφροντίδας και αυτοεξυπηρέτησης και εποπτεύονται από τη Μονάδα «ΓΕΦΥΡΑ»

 • Το Προστατευόμενο Διαμέρισμα Δ1 στεγάζεται σε ιδιόκτητο διαμέρισμα του φορέα στην οδό Ασημάκη Φωτήλα 4 και έχει δυναμικότητα δύο ατόμων.
 • Το Προστατευόμενο Διαμέρισμα Δ2 στεγάζεται σε μισθωμένη μονοκατοικία στην οδό Αρτεμίου Μίχου 13 και έχει δυναμικότητα τριών ατόμων.
 • Το Προστατευόμενο Διαμέρισμα Δ3 στεγάζεται σε μισθωμένη κατοικία στην οδό Φραγκλίνου 47 και έχει δυναμικότητα τεσσάρων ατόμων.