Όπως προαναφέρθηκε, σύμφωνα με το ΦΕΚ 1681/Β/28-7-2011 οι Νοσηλευτικές Μονάδες Αγρινίου και Μεσολογγίου συνενώθηκαν αποτελώντας το Γενικό Νοσοκομείο Αιτωλοακαρνανίας. Η Ν.Μ. Μεσολογγίου αποτελείται από τρείς Διευθύνσεις οι οποίες διαρθρώνονται βάσει της υπ’αριθμ. 39506/10-04-2012 απόφασης, σχετικά με τον Οργανισμό του Ν.Μ. Μεσολογγίου ως εξής:

  1. Διεύθυνση Ιατρικής Υπηρεσίας
   • Παθολογικό τμήμα
   • Καρδιολογικό τμήμα
   • Μονάδα Τεχνητού Νεφρού
   • Χειρουργικό τμήμα
   • Μαιευτικό Γυναικολογικό τμήμα
   • Αναισθησιολογικό τμήμα
   • Μονάδα Εντατικής Θεραπείας
   • Τμήμα Βραχείας Νοσηλείας
   • Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
   • Τομέας Ψυχικής Υγείας (Ψυχαργώ)
  2. Διεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας
  3. Διεύθυνση Διοικητικής – Οικονομικής Υπηρεσίας
   1. Υποδιεύθυνση Διοικητικού
    • Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
    • Γραμματείας
    • Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων και Επειγόντων Περιστατικών
    • Κίνησης Ασθενών
    • Οικονομικού
    • Επιστασίας και Ιματισμού
   2. Υποδιεύθυνση Τεχνικού
    • Βιοϊατρικής Τεχνολογίας
    • Τεχνικού
  4. Αυτοτελές τμήμα Οργάνωσης και Πληροφορικής