Υπηρεσίες

ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

Στο Πολυδύναμο Εξωτερικό Ψυχιατρικό Ιατρείο προσέρχονται άτομα από την εφηβική ηλικία και πάνω και με όλο το φάσμα των ψυχιατρικών, ψυχολογικών, διαπροσωπικών και οικογενειακών προβλημάτων, καθώς και άτομα με πρωτεύοντα οργανικά παθολογικά προβλήματα που έχουν σχετικές ψυχολογικές επιπτώσεις. Στο ιατρείο πραγματοποιούνται όλες οι κατά DSM –V και ICD -10 διαγνώσεις και οι ανάλογες θεραπευτικές παρεμβάσεις. Στοιχειώδης –βασικός πυρήνας πέραν του ψυχιάτρου είναι η Ομάδα Ψυχικής Υγείας (Επισκέπτρια Υγείας- Κοινωνική Λειτουργός- Ψυχολόγος), η οποία αναλαμβάνει και την συνέχεια της φροντίδας σε μακροπρόθεσμη βάση, τόσο σε ατομικό όσο και σε οικογενειακό επίπεδο των ασθενών. Η ίδια ομάδα με άτομα που περνούν από το Πολυδύναμο Εξωτερικό Ψυχιατρικό Ιατρείο συγκροτεί κατά περίπτωση άτυπη κινητή Μονάδας Ψυχικής Υγείας που ανταποκρίνεται ακριβώς στις ανάγκες συνέπειας και συνέχειας των θεραπευτικών παρεμβάσεων και εκτός του χώρου του ιατρείου. Από τον ίδιο χώρο του ιατρείου εκκινεί και η Διασυνδετική Ψυχιατρική στις υπόλοιπες κλινικές του Νοσοκομείου, η οποία πραγματοποιείται από τον Ψυχίατρο και την Επισκέπτρια Υγείας σε καθημερινή βάση.

Επίσης, η Ομάδας Ψυχικής Υγείας πραγματοποιεί προγράμματα αγωγής υγείας στο μαθητικό πληθυσμό σε θέματα που αφορούν την ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων.

Δ/ΝΤΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ: ΜΠΡΟΥΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ: ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ: ΒΕΛΛΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
Τηλ.επικοινωνίας: 2631360108
Ώρες και ημέρες λειτουργίας: Καθημερινά εκτός Τετάρτης, 10.00-15.00