Υπηρεσίες

ΣΚΟΠΟΣ

Η Μονάδα του Τεχνητού Νεφρού του Νοσοκομείου μας προσφέρει κλασσική αιμοκάθαρση.

Οι κατηγορίες των αιμοκαθαιρόμενων ασθενών στη μονάδα μας είναι δύο:

  1. οι μόνιμοι ασθενείς,οι οποίοι υποβάλλονται σε κλασσική αιμοκάθαρση και
  2. οι έκτακτοι ασθενείς με οξεία νεφρική ανεπάρκεια και χρόνια νεφρική νόσο υπό αιμοκάθαρση που νοσηλεύονται για άλλα αίτια στο νοσοκομείο μας.

Λειτουργούν και τακτικά Νεφρολογικά ιατρεία.

Ιατρικό προσωπικό:

Ειδικευμένοι:
Συντονιστής Διευθυντής και Υπεύθυνος Μονάδας Τεχνητού Νεφρού:
Παναγοδήμος Κωνσταντίνος e mail: kpanagod@otenet.gr
Επιμελητής Β:
Γιαννακόπουλος Βάιος e mail: drvaios@yahoo.gr

Προσωπικό Τμήματος:

Νοσηλευτικό Προσωπικό:

Υπεύθυνη:
Κάραλη Μαρίνα

Νοσηλευτές/τριες:
Πολονύφης Παναγιώτης
Παπαθανασίου Σπυριδούλα
Γεωργανά Ευσταθία
Φορτσερά Διονυσία

Επικουρικό Προσωπικό:
Μιζάλου Καλλιρόη