Τηλεφωνικό κέντρο: 2631360100 / Τηλεφωνικά ραντεβού: 2102203587

Νέα – Ανακοινώσεις

Νέα – Ανακοινώσεις2022-12-19T16:53:39+02:00

Ανακοινώσεις

3004, 2024

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 4859/2024 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ» CPV: 33771000-5,39830000-9», ME ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ 69.924,03 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. 24% και 6% (ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 57.821,20€) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ-Ν.Μ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ (Α/Α 349233) KAI ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ)

30.04.2024|Προμήθειες|

Δείτε περισσότερα εδώ.

2904, 2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ «ΞΕΝΩΝΑΣ ΓΕΦΥΡΑ» ΣΥΜΠΡ/ΝΟΥ ΤΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΥ ΓΝ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ- ΑΟΜ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ «ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ

29.04.2024|Προμήθειες|

Δείτε περισσότερα εδώ.

Go to Top