Η Νοσηλευτική Μονάδα Μεσολογγίου, λόγω αύξησης των κρουσμάτων COVID-19 και στο πλαίσιο πρόληψης διασποράς της νόσου, προτρέπει τους Εργοδότες να προγραμματίσουν τον εμβολιασμό των εργατών γης που απασχολούν στα κτήματά τους.
Όσοι εργάτες γης διαθέτουν ΑΜΚΑ, μπορούν να κλείσουν ραντεβού στο Φαρμακείο, ενώ οι υπόλοιποι με τα ταξιδιωτικά έγγραφα που διαθέτουν, μπορούν να απευθυνθούν σε κάποιο ΚΕΠ για έκδοση προσωρινού ΑΜΚΑ με σκοπό τον προγραμματισμό του εμβολιασμού τους.

Εκ της Διοικήσεως