Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα, ημέρα Τρίτη 02-08-2022, στη Νοσηλευτική Μονάδα Μεσολογγίου παρελήφθη φορητό ακτινοσκοπικό μηχάνημα τύπου C-ARM νέας τεχνολογίας το οποίο θα καλύψει τις ανάγκες των Χειρουργείων.
Οι υπηρεσίες που παρέχει το συγκεκριμένο μηχάνημα αφορούν:

  • τη διευκόλυνση για την ακτινοσκόπηση του ασθενούς με υψηλής ευκρίνειας εξέταση εντός του χώρου όπου θα πραγματοποιείται η επέμβαση,
  • τη γρήγορη ιατρική ανταπόκριση σε επιτακτικές ανάγκες περιστατικών,
  • την ασφάλεια του ασθενούς αφού αποτρέπονται πλέον άσκοπες μετακινήσεις εντός ή εκτός νοσοκομείου.

ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ